TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN SINH VIÊN VIỆT NAM

Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam vietnamese students development and support center
Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc 2017 - Banner
“UniTour 2017: Campus+ Chào tân sinh viên”
“UniTour 2017: Campus+ Chào tân sinh viên”
18/09/2017 | 2.971 lượt xem
UniTour 2017: Campus+ Chào tân sinh viên là chuỗi sự kiện diễn ra ở 11 trường Đại học với 02 nội dung chính: Giới thiệu và cho sinh viên sử dụng thử nghiệm ứng dụng Campus+; Tặng học bổng cho tân sinh viên tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt.