TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN SINH VIÊN VIỆT NAM

Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam vietnamese students development and support center
Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc 2017 - Banner
Tổ chức Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ II
Tổ chức Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ II
13/04/2017 | 498 lượt xem
Bạn muốn những kiến thức học được trên giảng đường được áp dụng vào thực tiễn.Bạn muốn đề tài nghiên cứu khoa học của minh góp phần phát triển kinh tế – xã hội đất nước. Điều này là hoàn toàn có thể khi bạn đến với Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ II.