Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam vietnamese students development and support center
Công bố 19 đội tham gia vòng hoàn thiện - Cuộc thi Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech 2019
Ban Cố vấn Kỹ thuật Cuộc thi "Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech" 2019 đã hoàn thành nhiệm vụ của mình khi chọn ra 19 đội thi có báo cáo kỹ thuật tốt nhất để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm tham gia vòng Chung kết Cuộc thi và Ngày hội Công nghệ trí tuệ diễn ra vào ngày 20/12/2019 tại Hà Nội. Nhiều sản phẩm được các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam đánh giá rất cao về ý tưởng, tính khả thi, thiết kế và giá thành.
 

Các đội sẽ có khoảng 6 tuần để hoàn thiện sản phẩm cuộc mình trước khi diễn ra vòng chung kết.
Với mỗi báo cáo được chọn, Ban Tổ chức hỗ trợ tiếp kinh phí là 07 triệu đồng./.