Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam vietnamese students development and support center
[CUỘC THI "SÁNG TẠO NHƯ NGƯỜI THỤY ĐIỂN" NĂM 2019]

[CUỘC THI "SÁNG TẠO NHƯ NGƯỜI THỤY ĐIỂN" NĂM 2019]

Một chuyến đi Thuỵ Điển để gặp gỡ đại diện của các công ty Thụy Điển và trải nghiệm đổi mới sáng tạo của người Thuỵ Điển, cũng như tìm hiểu các yếu tố chính để đạt được điều đó?
Bạn cũng muốn có cơ hội thực tập với các công ty Thụy Điển đang hoạt động tại Việt Nam?
Tham gia cuộc thi "Sáng tạo như người Thụy Điển" năm 2019 và đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để đưa ý tưởng sáng tạo của bạn lên một tầm cao mới!
Thông tin chi tiết về cuộc thi tại: http://bit.ly/2qkTvij
Hoặc liên hệ: Anh Phạm Tùng Lâm, Cố vấn Báo chí Truyền thông, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, email: lam.pham.tung@gov.se