Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam vietnamese students development and support center
Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018- 2023”
Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018- 2023” với hình thức trắc nghiệm trực tuyến chính thức ra mắt ngày 07/4/2019.

Cuộc thi mong muốn tạo đợt thi đua sôi nổi trong hội viên, sinh viên và cán bộ Hội các cấp về tìm hiểu, học tập những nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2018- 2023. Góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống và các hoạt động của sinh viên, đồng thời kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả của công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội trên cả nước và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Cuộc thi dành cho tất cả hội viên, sinh viên Việt Nam đang học tập tại các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước tham gia, trong đó là thành phần bắt buộc tham gia là cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam (tính từ chi hội phó chi hội sinh viên hoặc tương đương trở lên).

Cuộc thi được ứng dụng công nghệ thông tin với giao diện thi thi thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với đa dạng đối tượng sinh viên và chính thức diễn ra từ ngày từ 07/4/2019 đến 26/4/2019, trên website daihoix.hoisinhvien.com.vn.

Với tổng giá trị giải thưởng hơn hơn 20 triệu đồng, hy vọng là nguồn động viên tinh thần cho các cơ sở Hội và hội viên, sinh viên tích cực tham gia cuộc thi.