Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam vietnamese students development and support center
Giới thiệu
Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, tiền thân là Trung tâm văn hoá nghệ thuật sinh viên được thành lập theo QĐ số 2457/VHCS ngày 24/7/1995 của Bộ trư­ởng Bộ VHTT và QĐ số 126/QĐ-TƯHSV ngày 5/4/1995 của Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, có chức năng hỗ trợ sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học, đồng thời chỉ đạo, định hướng giá trị thẩm mỹ cho sinh viên bằng các hoạt động tổ chức và hướng dẫn hoạt động, bồi dưỡng tài năng văn hóa văn nghệ trong sinh viên. Trong suốt thời gian 15 năm hoạt động của mình, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Sinh viên đã có những dấu ấn khó phai trong tâm trí của các thế hệ sinh viên với các chương trình như SV 96, Tuổi đời mênh mông, Liên hoan các ban nhạc sinh viên toàn quốc hay các sự kiện văn hóa nghệ thuật nằm trong các sự kiện lớn của đất nước như hội nghị thượng đỉnh ASEM 5…

Trong quá trình tổ chức chỉ đạo, thực hiện, để phù hợp với xu thế phát triển và nhiệm vụ của công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn hiện nay; sau khi báo cáo xin ý kiến và được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã quyết định đổi tên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật sinh viên thành Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam (Quyết định số 20 QĐ/TWHSV ngày 12/4/2010). Trung tâm có chức năng tham mưu cho Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn về tổ chức hoạt động Hội và phong trào sinh viên trong các trường Đại học và Cao đẳng; phối hợp hỗ trợ sinh viên trong cuộc sống, học tập và rèn luyện; cung cấp các dịch vụ liên quan đến sinh viên cho các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam
Địa chỉ: Số 64 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Tel: (04) 6263 1833 / (04) 6263 1831 Email: vanphongvsds@gmail.com
Website: www.vsds.vn
Các bài viết khác