Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam vietnamese students development and support center
Hãy đưa hình ảnh của Hội Sinh viên Việt Nam và thông tin về Đại hội X tới rộng rãi cộng đồng!

Đại hội X Hội Sinh viên Việt Nam đang đến rất gần. Hãy cùng VSDS hướng tới ngày hội lớn của Sinh viên Việt Nam bằng cách đăng poster tuyên truyền trên tài khoản mạng xã hội của các bạn (facebook, zalo, insta,...) hoặc fanpage, website của trường mình (nếu bạn là admin).

Hãy đưa hình ảnh của Hội Sinh viên Việt Nam và thông tin về Đại hội X tới rộng rãi cộng đồng các bạn nhé.
Cảm ơn các bạn thật nhiều.

Link tải file poster gốc:
https://goo.gl/MFJLpZ