Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam vietnamese students development and support center
Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ I khóa X
Sáng nay, Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 1 khoá X diễn ra tại thủ đô Hà Nội với sự chủ trì của đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và đồng chí Nguyễn Minh Triết - UVBTV, Trưởng ban Thanh niên trường học TW Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 


Hội nghị sẽ thảo luận và cho ý kiến về: Chương trình làm việc toàn khoá của BTK; Quy chế làm việc của BCH; Chương trình làm việc toàn khoá của BCH; Chương trình công tác kiểm tra; Kế hoạch học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội X; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Quy chế thi đua khen thưởng; Hướng dẫn triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt; Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt; Báo cáo sơ kết học kỳ I; Kế hoạch chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh 2019.