Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam vietnamese students development and support center
HỘI THẢO GIỚI THIỆU HỌC BỔNG MITSUBISHI NĂM HỌC 2020 - 2021

Thực hiện văn bản hợp tác đã ký kết giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Công ty Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) - Nhật Bản, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo về học bổng toàn phần học đại học tại Nhật Bản năm học 2020 - 2021. Để thông tin thêm về học bổng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam (VSDS) phối hợp với MHI tổ chức hội thảo giới thiệu về học bổng Mitsubishi cho sinh viên năm nhất các khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ và cơ khí đang học tại các trường đại học tại Hà Nội.

Hội thảo sẽ diễn ra lúc 08g30, ngày 22/12/2019 tại Hội trường tầng 1 nhà H3, Trường Đại học Xây dựng