Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam vietnamese students development and support center
Kế hoạch Chiến dịch Sinh viên tình nguyện "Mùa hè xanh 2014" - Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã ban hành kế hoạch số 90/KH-TWHSV ngày 26/5/2014 về việc Tổ chức Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh 2014”

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG HỘI
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
44 HD/TWĐTN-TNTH 23-05-2014

Hướng dẫn tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014

Tải về
90 KH/TWHSV 26-05-2014

Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch Sinh viên tình nguyện "Mùa hè xanh 2014"

Tải về

 

Ảnh: Chiến sĩ Mùa hè xanh ĐH KHXH&NV-ĐHQG TP.HCM tại mặt trận Đăk Nông