Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam vietnamese students development and support center
Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam
Địa chỉ: Số 64 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội
Điện thoại: (04) 6263 1833 / (04) 6263 1831
Email: vanphongvsds@gmail.com
Website: vsds.vn
Gửi liên hệ về cho chúng tôi
Địa điểm cơ quan