Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam vietnamese students development and support center
Nhìn lại những thước phim ấn tượng trong chương trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc tại Côn Đảo (23-25/5/2019)