Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam vietnamese students development and support center
Thông báo kết quả trao học bổng "Nâng bước thủ khoa" và học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2016 - 2017

Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam - đơn vị thường trực quản lý Quỹ và trao học bổng của Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam thông báo

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét chọn Học bổng “Nâng bước Thủ khoa”

và Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

năm học 2016 – 2017

Tính đến hết ngày 05/9/2016, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam Việt Nam đã nhận được tổng cộng 225 hồ sơ đề nghị nhận học bổng từ các tỉnh, thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, Hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Trung ương và các hồ sơ tự do của sinh viên cả nước.Căn cứ tiêu chuẩn chọn học bổng, ngày 07 tháng 9 năm 2016, Hội đồng Quỹ đã họp và thống nhất lựa chọn ra các sinh viên được nhận học bổng, cụ thể:

1.   Học bổng ‘‘Nâng bước Thủ khoa’’: danh sách nhận học bổng gồm 11 sinh viên (10 triệu đồng/suất/sinh viên)

2.   Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: danh sách nhận học bổng gồm 100 sinh viên (5 triệu đồng/suất/sinh viên)

Lễ trao học bổng “Nâng bước Thủ khoa” và học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2016 – 2017 sẽ được Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam tổ chức vào ngày 21 tháng 9 năm 2016 tại Thủ đô Hà Nội (triệu tập sinh viên được nhận học bổng tại các tỉnh, thành phố phía Bắc). Đối với các tỉnh, thành phố còn lại, trân trọng đề nghị Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Trung ương tổ chức trao học bổng cho sinh viên tại đơn vị mình.

Quyết định và danh sách chi tiết xem tại:

https://drive.google.com/file/d/0B9sN2GGmpH74dk9jQjVjMVltZGM/view?usp=sharing