Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam vietnamese students development and support center
Thông báo số 1 Về việc triển khai Cuộc thi Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech năm 2019

Với mục tiêu thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu sáng tạo trong sinh viên các trường khối kỹ thuật, gắn với nhu cầu công nghệ trong sản xuất của doanh nghiệp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 218-KH/TWĐTN-TNTH ngày 05/8/2019 v/v tổ chức Cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech” năm 2019. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 11 đội thi thuộc các trường đại học, cao đẳng và học viện khu vực miền Bắc đăng ký tham gia, cụ thể đến từ trường ĐH Bách khoa Hà Nội, trường ĐH Thủy lợi, trường ĐH Phenikaa, trường ĐH Giao thông Vận tải, trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (Nam Định).
 

Nhằm tạo điều kiện để các trường có thêm thời gian triển khai, các đội thi có thêm thời gian đăng ký tham gia cuộc thi, Ban Tổ chức thông báo gia hạn thời gian đăng ký cuộc thi đến hết ngày 10/10/2019. Các nội dung khác không thay đổi so với Thể lệ cuộc thi đã ban hành.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn khu vực miền Bắc, các đoàn trực thuộc tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để sinh viên biết, đăng ký tham gia cuộc thi; sử dụng các tài liệu, ấn phẩm do Ban tổ chức cung cấp tại: https://tinyurl.com/canonchietech2019trong công tác tuyên truyền; đồng thời quan tâm, hỗ trợ các đội thi tham gia Cuộc thi đạt kết quả tốt.

Chi tiết vui lòng liên hệ: Đ/c Đoàn Quang Trung - Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam; SĐT: 0948.119.321, Email:vanphongvsds@gmail.com.