TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN SINH VIÊN VIỆT NAM

Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam vietnamese students development and support center
Giải thưởng Xây dựng bền vững INSEE PRIZE for SUSTAINABLE CONSTRUCTION
Giải thưởng Xây dựng bền vững INSEE PRIZE for SUSTAINABLE CONSTRUCTION
20/01/2018 | 16.475 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX; đẩy mạnh triển khai phong trào "Sáng tạo trẻ" trong sinh viên; cổ vũ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, khuyến khích và tôn vinh những sáng kiến xuất sắc của sinh viên về xây dựng bền vững; Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Bộ Xây dựng và Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam tổ chức Giải thưởng Xây dựng bền vững "Insee Prize for Subtainable Construction" 2018.