Các tài liệu gồm:
1. Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi
2. Mẫu đơn đăng ký tham gia
3. Đề bài Cuộc thi
4. Mẫu báo cáo sơ bộ cho Vòng 1.
5. Các tiêu chí đánh giá sản phẩm.

Tất cả có tại link: http://bit.ly/chietech2022


Cách thức đăng ký:
Sinh viên lấy mẫu đăng ký trên link http://bit.ly/chietech2022
Điền thông tin lấy xác nhận của Đoàn Thanh niên hoặc Hội Sinh viên trường
-> Scan và gửi về địa chỉ mail: [email protected]
– > Gửi bản cứng về địa chỉ: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, phòng 206, 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT 0343 799 892
Cách nộp báo cáo sơ bộ tương tự đăng ký, Sinh viên gửi báo cáo vào email và địa chỉ trên trước ngày 25/9/2022

Mở rộng quy mô cuộc thi Công nghệ trí tuệ Student Chie-tech năm 2022

Previous article

CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NĂM 2022

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *