TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN SINH VIÊN VIỆT NAM

Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam

Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam được thành lập từ năm 1993, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam trên các mặt học tập, rèn luyện và đời sống với các hoạt động nổi bật như chương trình SV96, Giải thể thao Sinh viên Việt Nam VUG, Chương trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc…

Văn phòng làm việc của Trung tâm đặt tại trụ sở Cơ quan Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Trung tâm có nhiệm vụ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức nghiên cứu thị trường, điều tra xã hội học; hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, chỗ ở, phát triển kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng trong hội nhập quốc tế.

Trung tâm là cơ quan thường trực của Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam. Xây dựng và điều phối hoạt động của mạng lưới cựu cán bộ, mạng lưới sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Facebook: https://www.facebook.com/trungtamVSDS

Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: 024 6263 1832 hoặc 024 6263 1760

Email: vanphong@vsds.vn

Login/Sign up